Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.)

  • Оксана Альошина Національний університет «Острозька Академія» https://orcid.org/0000-0002-0893-3791
Ключові слова: православні братства, бібліотеки, фонди, список видань, Правобережна Україна

Анотація

Метою статті є аналіз бібліотечної діяльності православних церковних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. Наукова новизна полягає у тому, що в ній залучено до наукового аналізу маловідомі архівні документи й опубліковані джерела, на основі яких, здійснено аналіз внеску православних братств у розвиток бібліотечної справи. Показано специфіку заснування й організації бібліотек-читалень, заснованих православними церковними братствами.

З’ясовано, що при влаштуванні бібліотек, братства мали керуватися нормативно-законодавчими документами, що регулювали діяльність бібліотек у Російській імперії в ХІХ ст. Ці документи визначали мету, умови та специфіку роботи бібліотечних закладів. Крім того, встановлювався суворий контроль і нагляд з боку місцевої влади за дотриманням визначених правил для функціонування бібліотек. Бібліотеки у своїй діяльності чітко керувалися визначеними державними положеннями та стежили за виконанням таких приписів. Формування та замовлення літератури відбувалося тільки за встановленим списком літератури та періодичних видань, які міністерство розробило і дозволяло використовувати у цих закладах.

Розкрито процес формування книжкового фонду, його тематичний і кількісний склад. Голова та члени братства опікувалися регулярними замовленнями літератури, що загалом сприяло кількісному поповненню книжкового фонду бібліотек. Сприяючи поширенню бібліотечної справи, братства ставили собі за мету задовольнити та підняти освітній рівень мешканців міст і сіл Правобережної України. Розкрито основні аспекти роботи окремих братств. З’ясовано, що членам православних братств вдалося залучити до відвідування бібліотек значну кількість місцевого населення упродовж другої половини ХІХ ст. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у розкритті ролі сільських православних братств у заснуванні бібліотек.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 157
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Альошина, О. (2021). Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я, (6), 17-23. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.6.125
Номер
Розділ
Нова історія