Репатріації – ні! Політичний протест ДіПі Західної Німеччини у другій половини 1940-х рр.

  • Олена Подобєд Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-7819-1439
Ключові слова: репатріація, переміщені особи та біженці з України, політичний протест, Західна Німеччина, СРСР

Анотація

На основі широкої джерельної бази ставимо за мету визначити і проаналізувати форми та результативність політичного протесту переміщених осіб і біженців з України у Західній Німеччині у другій половині 1940-х рр. як реакцію на примусову репатріацію до СРСР. Під час проведення дослідження використано такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, індукцію й дедукцію. Серед спеціально-історичних методів слід назвати методи бібліографічної й архівної евристики, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний і біографічний. У цьому дослідженні послуговуємося терміном «політичний протест», який розуміємо наступним чином: політичний протест – індивідуальна чи групова дія переміщених осіб і біженців з України, яка полягала у вияві незгоди з кампанією примусової репатріації до СРСР, що розгорнулася у другій половині 1940-х рр. у Західній Німеччині. Вперше виокремлено та проаналізовано форми і наслідки політичного протесту переміщених осіб і біженців з України у Західній Німеччині у другій половині 1940-х рр.


Переглядів анотації: 77
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2021-11-03
Як цитувати
Подобєд, О. (2021). Репатріації – ні! Політичний протест ДіПі Західної Німеччини у другій половини 1940-х рр. Старожитності Лукомор’я, (5), 113-125. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.5.117
Номер
Розділ
Новітні часи

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)