Альошина, О. «Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.»). Старожитності Лукомор’я, no 4, Aug. 2021, pp 84-90, doi:10.33782/2708-4116.2021.4.93.