Альошина, О. «Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.»). Старожитності Лукомор’я, no 6, Dec. 2021, pp 17-23, doi:10.33782/2708-4116.2021.6.125.