[1]
О. Альошина, «Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.»), СЛ, no 4, pp 84-90, Сер 2021.