[1]
З. Священко, «Здійснення в СРСР політики форсованої індустріалізації та пошук джерел її фінансування (кінець 1920-х – 1930-ті рр.»), СЛ, no 2, pp 108-115, Бер 2021.