[1]
Ю. Подрєз і О. Жуков, «Умови видозміни зовнішньополітичної доктрини ‘Великих держав’ на Далекому Сході у 1895-1896 рр»., СЛ, no 6, pp 24-35, Груд 2021.