Альошина, О. (2021) «Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.»), Старожитності Лукомор’я, (4), pp 84-90. doi: 10.33782/2708-4116.2021.4.93.