Священко, З. (2021) «Здійснення в СРСР політики форсованої індустріалізації та пошук джерел її фінансування (кінець 1920-х – 1930-ті рр.»), Старожитності Лукомор’я, (2), pp 108-115. doi: 10.33782/2708-4116.2021.2.67.