Альошина, О. (2021) «Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.»), Старожитності Лукомор’я, (6), pp 17-23. doi: 10.33782/2708-4116.2021.6.125.