Альошина, Оксана. 2021. «Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.»). Старожитності Лукомор’я, no 4 (Серпень), 84-90. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.4.93.