СВЯЩЕНКО, З. Здійснення в СРСР політики форсованої індустріалізації та пошук джерел її фінансування (кінець 1920-х – 1930-ті рр.). Старожитності Лукомор’я, n. 2, p. 108-115, 15 mar. 2021.