Альошина, О. (2021). Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я, (4), 84-90. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.4.93