Священко, З. (2021). Здійснення в СРСР політики форсованої індустріалізації та пошук джерел її фінансування (кінець 1920-х – 1930-ті рр.). Старожитності Лукомор’я, (2), 108-115. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.2.67