Альошина, О. (2021). Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я, (6), 17-23. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.6.125