Смирнов, В. (2021). Становлення та розвиток паралімпійського спорту України (1991-2014 рр.): історіографія проблеми. Старожитності Лукомор’я, (5), 140-146. https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.5.119