(1)
Альошина, О. Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.). СЛ 2021, 84-90.