(1)
Альошина, О. Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.). СЛ 2021, 17-23.