[1]
Альошина, О. 2021. Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я. 4 (Сер 2021), 84-90. DOI:https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.4.93.