[1]
Священко, З. 2021. Здійснення в СРСР політики форсованої індустріалізації та пошук джерел її фінансування (кінець 1920-х – 1930-ті рр.). Старожитності Лукомор’я. 2 (Бер 2021), 108-115. DOI:https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.2.67.