[1]
Альошина, О. 2021. Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я. 6 (Груд 2021), 17-23. DOI:https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.6.125.